Assen Sportstad versterkt samenwerking met nieuw Asser Sportakkoord II

Op dinsdag 10 oktober heeft Stichting Assen Sportstad met vele betrokken partijen het Asser Sportakkoord II gepresenteerd. Met ruim 120 geïnteresseerden uit de sportwereld, het onderwijs, politiek en zorg- en welzijnsorganisaties zijn de belangrijkste ambities uit het Asser Sportakkoord II tijdens een bijeenkomst in het Drents Museum besproken.


Na de recente oprichting van Stichting Assen Sportstad is in april 2023 het landelijk Hoofdlijnen Sportakkoord gepresenteerd. Beide ontwikkelingen vragen om herijking van het bestaande Asser Sportakkoord, dat in 2020 formeel is ondertekend. Veel van de bestaande activiteiten uit het bestaande Asser Sportakkoord blijven na herijking behouden en slechts enkele activiteiten worden anders ingestoken. Zo krijgt het nieuwe thema sociale veiligheid in de sport bijvoorbeeld nadrukkelijk de aandacht en wordt er extra aandacht besteed aan het vergroten van sport en beweegplezier bij kinderen.


Assen Sportstad wil binnen Sportakkoord II de samenwerking tussen verschillende lokale partijen slimmer op elkaar afstemmen. Zo wordt er gezamenlijk gewerkt aan een stevig fundament voor de sport, worden er meer mensen bij sport, bewegen en een gezonde leefstijl betrokken en zorgen we samen voor meer zichtbare betekenis. Tijdens de bijeenkomst hebben Assen Sportstad, Vaart Welzijn en de Sport en Beweegcampus hiervoor de intentie uitgesproken om de sport en beweegsector gezamenlijk te versterken.


Een goede opkomst

Met meer dan 120 aanwezigen kijkt Assen Sportstad tevreden terug op de avond. ‘’Als je ziet dat vele betrokkenen uit de sport, zorg, onderwijs en politiek aanwezig waren dan laat dat zien dat er veel belangstelling en betrokkenheid is bij het Asser Sportakkoord II. De kans en noodzaak om de sport en beweegsector te versterken wordt erkend en dat is een belangrijk startpunt om samen verder aan de slag te gaan”, aldus Lennart Stekelenburg, manager van Assen Sportstad.


De rol van Assen Sportstad

Assen Sportstad is de plek waar alles rondom sport in Assen samen komt. Sportbestuurders, kaderleden en commerciële sportaanbieders kunnen bij het programmabureau van Assen Sportstad terecht voor advies en extra ondersteuning. Daarnaast wijst Assen Sportstad inwoners en enthousiaste organisaties (als eerste aanspreekpunt voor de sport)de weg binnen het sportieve speelveld.

Meest gelezen

Drenthe College en Alfa-college bundelen krachten

Drenthe College en Alfa-college bundelen krachten

Drenthe College en Alfa-college bundelen de krachten en gaan vanaf 1 augustus 2022 gefaseerd gezame...
Lees verder
Lees nu online de krant Week van de Sport

Lees nu online de krant Week van de Sport

Lees nu alles over de week van de sport, de activiteiten, evenementen, verenigingen, Assen Sportstad...
Lees verder
Stichting Assen Sportstad zoekt bestuursleden

Stichting Assen Sportstad zoekt bestuursleden

Stichting Assen Sportstad is een nieuw op te richten stichting die begin 2023 operationeel zal zijn....
Lees verder