Asser Sportakkoord II

Totstandkoming Asser Sportakkoord II

In 2020 is in Assen het Asser Sportakkoord mede door de inzet van een enthousiaste initiatiefgroep tot stand gekomen. Zij hebben hard gewerkt om de achterban in Assen (sportaanbieders, maatschappelijke organisaties en inwoners) bij de inhoud van het Asser Sport Akkoord te betrekken. Met succes, want maar liefst 150 organisatie en personen hebben het akkoord ondertekend. Dit betekent dat vele Assenaren zich achter de ambities van het Sportakkoord I hebben geschaard.


In april 2023 is door de landelijke overheid de eerste periode van het Sportakkoord formeel afgesloten en is aan alle Nederlandse gemeente gevraagd het Sportakkoord te herijken.

In Assen is de keuze gemaakt om met Sportakkoord II voort te bouwen op het (bestaande) uitvoeringsprogramma van Assen Sportstad en de ambities die zijn genoemd binnen het bestaande Asser Sportakkoord. Dit is een bewuste keuze, omdat er gedurende de periode 2020-2023 hard is gewerkt aan het (door) ontwikkelen van het sport- en beweeglandschap in Assen.


Hier gaan we ons op richten 
Het Asser Sportakkoord II zal worden ingedeeld in zes thema’s. Voor een deel zijn dit bestaande thema’s uit het eerdere sportakkoord, maar er zijn ook nieuwe thema’s bijgekomen.


1. Inclusie en diversiteit                        

2. Sociaal veilige sport                           

3. Vitale sportaanbieders                       

4. Vaardig in bewegen

 5.Ruimte voor sport en bewegen           

6. Maatschappelijke waarde van topsport


We delen hieronder de belangrijkste ambities, achtergronden en speerpunten van het Asser Sportakkoord ||. Hoewel de thema's afzonderlijk worden besproken, betekent dit niet dat er geen onderlinge verbanden bestaan. Integendeel, er zullen slimme verbindingen worden gelegd tussen de thema's om samenwerking tussen organisaties, professionals en vrijwilligers uit verschillende domeinen te bevorderen en om activiteiten in samenhang en met elkaar te organiseren. 

1. Vitale sportaanbieders


Het Asser Sportakkoord II biedt ondersteuning aan sportbesturen en (sporttechnisch) kader en zorgt hiermee voor een hogere kwaliteit in de sport. Zij wijst (potentiële) sporters de weg binnen het sportieve speelveld en vormt een eerste aanspreekpunt richting een sportieve toekomst.


Dit doen we onder andere door:

 • Proactief in contact met sportaanbieders
 • Praktische ondersteuningsvormen
 • Pedagogisch-didactische begeleiding voor sportkader
 • Procesbegeleiding vrijwilligersvraagstuk
 • Sportbesturen en vrijwillig kader ondersteunen bij de ‘basis op orde’


2. Vaardig in bewegen

Assen Sportstad biedt binnen het Asser Sportakkoord II voor ieder kind en iedere jongere een kans om vaardig en veelzijdig te bewegen. Kinderen en jongeren kunnen hierdoor sport ontdekken, meer sportplezier ervaren en hun motorische vaardigheden verbeteren.


Dit doen we onder andere door:

 • Sporttechnische opleidingen faciliteren
 • Beweegvaardigheid basisschoolleerlingen monitoren
 • AAN activiteiten verbinden met aanbod van sportaanbieders

Meer beweegaanbod door samenwerking met onderwijs, sportverenigingen, kinderopvang en commerciële sportaanbieders.


3. Inclusie en diversiteit

Het Asser Sportakkoord II stimuleert inwoners en organisaties om meer in te zetten op sport en bewegen. Hierbij werken we aan intensieve samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties, sport- en beweegaanbieders.


Dit doen we onder andere door:

 • Het zichtbaar maken van aangepast sporten
 • Samenwerken met zorg- en welzijnsorganisaties
 • Maatwerkbegeleiding specifieke doelgroepen inrichten
 • (Extra) sportaanbod voor vluchtelingen organiseren

Het delen van kennis over sport, bewegen en gezonde leefstijl

4. Sociaal veilige sportomgeving

Het Asser Sportakkoord II ondersteunt sportaanbieders bij het inrichten van een sociaal veilige sportomgeving. Dit doen zij door de dialoog te starten en praktische ondersteuning richtingen verenigingen aan te bieden.


Dit doen we onder andere door:

 • Gedragscodes, workshops en opleidingen tot vertrouwenscontactpersoon faciliteren
 • Belang van sociaal veilige sport bespreekbaar maken (dialoog bevorderen)
 • Voorlichting en educatie om sporters weerbaarder te maken
 • Landelijke expertise inzetten ter ondersteuning lokaal netwerk

5. Maatschappelijke waarde van (top)sport

Het Asser Sportakkoord II ondersteunt de organisatie van kwalitatieve breedtesportevenementen omdat deze bijdragen aan de maatschappelijke waarde van sport. Evenementen zorgen voor verbinding en ontmoeting, nodigen uit om in beweging te komen en dragen bij aan diverse maatschappelijke vraagstukken.


Dit doen we onder andere door:

 • Inspiratiewaarde topsport en topsportevenementen blijven benutten
 • Breedtesport-evenementen ondersteunen in organisatie
 • Bevorderen gemeenschappelijke beleid topsport en talentontwikkeling in het onderwijs
 • Realiseren van lokale en regionale samenwerking bij talentontwikkeling

6. Ruimte voor sport en bewegen

Het Asser Sportakkoord II zet in op de verdere versterking van de beweegvriendelijke omgeving. Assen Sportstad ondersteunt hiermee, in samenwerking met Vaart Welzijn en Mijn Buurt Assen, de projecten BOSS en ASM (Athletic Skills Model).

 Dit doen we onder andere door:

 • Openbare ruimte gebruiken voor extra beweegaanbod
 • Meer interactieve beweeg- en ontmoetingslocaties realiseren
 • Breder en slimmer inzetten van sportaccommodaties


De complete gids van het Asser Sport Akkoord II kan je hier​ nalezen.


Ondertekenaars Sportakkoord

  Het geheel van ambities, organisaties, acties en middelen vormt gezamenlijk het Asser Sportakkoord. Het is een set van afspraken die we met elkaar in Assen maken. Om dat te bekrachtigen is het Asser Sportakkoord op 20 september 2020 ondertekend door alle partners die betrokken zijn bij Sport. Dus ook vanuit welzijn, onderwijs en andere beleidsgebieden. Wij hebben vervolgens de verwachting dat het Asser Sportakkoord, onder de noemer Sportstad Assen, het beleid op het gebied van Sport en bewegen bepaalt en dat alle betrokkenen, of ze nu vrijwillig zijn of professional, zich gezamenlijk bezighouden met de uitvoering van dit akkoord.


  Meer weten of zoek je zelf of als vereniging ook aansluiting bij het sportakkoord neem dan contact op via infoDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


  Hieronder treft u een overzicht van alle ondertekenaars aan 

  De gemeente Assen, Vaart Welzijn, 4 Mijl van Assen, 50 Plus, AAC'61, ABC, Achilles 1894, ACV, AFP Fysio, Airolube MTB wedstrijdteam, Alfa College, Animo'68, Aqua'68, Assen Veteranen Cup, AssenRuns, Asser Boys, ATV de Hertenkamp, AVO, AZC, Serge Smits,Beweeg- en Leefstijlcoach, Boksteam-Assen, Boksvereniging Assen, Bowling Vereniging Assen, Boxing4all, CDA, ChristenUnie, CKC Drenthe, CLG Sportcentrum, Cosis, CS Vincent van Gogh, CS Vincent van Gogh en Team Assen, D66, Dansschool Que Rica Salsa, de Scheuvelloper, Dr.Nassau College, Drenthe College Assen, Duikteam Miramar Drenthe, E10 Training, European Junior Cycling Tour Assen (SOW), FC Assen, Fysiotherapie de Molengaard, Fysiotherapieprakt.van der Knaap en Postmus, Geert Douwe Horst, Rick Horst, GroenLinks, Happy Bootcamper, HVA, In- & outdoor at Pinokkio, Jeu De Boules Vereniging ’n BoelPLezier, Judoschool Assen, Kind- en Leercentrum W.A. van Liefland,Kindercoaching en -yoga, Lijst Deen, Locatiemanagement Wielercentrum, Loop- en wandelgroep Marsdijk-Assen, Loopgroep Kloosterveen, MEE Drenthe, Meer Bewegen voor Ouderen, Mental Progress, Milo, MTB, Natuurlijk Sportief, Natuurlijk wandelen, Omnigym, Paramedics, Plateau Integrale Kindcentra basisonderwijs, PrO Assen, PvdA, SKS-Fysiotherapie, SoVo, SP, Sport Drenthe, SportCaroussel, Sportclub Bartje, Sportformateur, Squashbedrijf Squamata, Stadspartij Plop, Stichting Asser Regenboogalliantie, Stichting Avond4daagse, Stichting Wielercentrum Assen, Stichting Wielerdrome Assen, Stichting Winters Assen, Sudosa-Desto, Terra Assen, Track and Field team Drenthe/Groningen, TRI4you, Anita ter Veld Regisseur Sportakkoord/Project & Event Management, TTVA, Ingrid van Vugt, Roelien Jans, Utagai Kan en Custodes,  Vakdocenten L.O., VanBoeyen, vv Leo, vv LTC, VVD, Walking Football, We R Fit, Yorneo locatie Assen, SED Crossfit, Groots Bedrijfsadvies, Oosterbaan Coaching, Videospot, Smart Boekhouding, MV Moves, Doen wat Werkt P&O Adviesbureau, KlusWijs Tynaarlo, CJ2Hosting, De Fianciele Inloopzaak, Maxcimaal, RSN, REIN Advocaten & Adviseurs,  Alles is Vakantie,nl, Alwin Lease Parcours, Fysiotherapie Peelo, BUZZCore, LDP International, Wielervereniging Meteoor Assen-Roden, TV Amelte, Badminton Combinatie Assen.