• Home
 • Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring wordt omschreven hoe Stichting Assen Sportstad omgaat met persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen (gasten, relaties, werknemers, verenigingen etc) in het kader van de dienstverlening en websites van Stichting Assen Sportstad. Stichting Assen Sportstad gaat zorgvuldig om met uw gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijk wet- en regelgeving.

Door het bezoeken van onze website geef je Stichting Assen Sportstad toestemming om jouw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken.

In het algemeen kan Stichting Assen Sportstad gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment dat je je aanmeldt voor een nieuwsbrief, of je een e-mail aan ons verstuurd. De informatie die we daarbij ontvangen gebruiken we om onze diensten te kunnen leveren, om die te verbeteren, voor marketing en statistisch doeleinden en om onze deelnemers goede en gepersonaliseerde service te bieden. We zullen dit hieronder verder toelichten. 

Op onze website kunnen links naar andere website staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze website. We adviseren je dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.


Wijze waarop gegevens worden verzameld
Stichting Assen Sportstad kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

Direct van jou 

Als je ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt met een vraag, of als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief.

Via eigen websites en apps

Voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van haar dienstverlening verzamelt Stichting Assen Sportstad via de website verschillende gegevens, door o.a. het gebruik van cookies. Dit is de website: www.assensportstad.nl. Ook kunnen we als je hiervoor toestemming geeft, locatiegegevens via onze apps ontvangen.

Gebruikersinformatie

Binnen de website worden gebruiksstatistieken geanalyseerd. Het doel hiervan is de inrichting alsmede de beveiliging te optimaliseren voor de bezoekers en/of gebruikers. Aan de hand van deze gegevens kan Stichting Assen Sportstad haar diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers en/of gebruikers afstemmen. Bezoekers en/of gebruikers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en clickgedrag. De gegevens in het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier.

Via websites van derden 

Stichting Assen Sportstad maakt gebruik van diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Asen Sportstad. Dit Privacy Statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de websites van deze derden, wanneer zij als bewerker voor Stichting Assen Sportstad optreden.

Tijdens activiteiten/evenementen:

Stichting Assen Sportstad kan ook op de evenementen die zij (mede) organiseert gegevens van bezoekers verwerken, zoals het (met camera) registreren van een evenement voor commerciële of veiligheidsdoeleinden.  De bezoeker wordt bij het betreden van een evenementlocatie altijd gewezen op een dergelijke verwerking en dergelijke gegevens worden niet zonder toestemming, voor zover deze redelijkerwijs te verkrijgen is, met derden gedeeld, tenzij Stichting Assen Sportstad hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Ook kan gebruik gemaakt van beeldmateriaal van sport- en evenementenaanbieders, mits hier vooraf toestemming voor is gegeven door de betrokken organisatie.

BEELDMATERIAAL – Tijdens een evenement, door Stichting Assen Sportstad (mede) georganiseerd, kan er door medewerkers, cameraman of fotograaf beeldmateriaal gemaakt worden, onderweg of in de startplaats zelf. In dat geval zal de desbetreffende persoon toestemming vragen om beelden te maken. Mochten de beelden onverhoopt al gemaakt zijn, dan zullen deze op verzoek direct verwijderd worden.

PERSOONSGEGEVENS
Stichting Assen Sportstad kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens. De gegevens zijn:

 • Persoonlijke gegevens – zoals door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inhoud bericht;
 • App en websitegegevens – zoals IP-adres, jouw unieke device identificeer, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze websites en apps;
 • Door jou publiekelijk geplaatste gegevens – zoals op onze website of op social mediasites geplaatste berichten; en
 • Informatie over jouw voorkeuren – zoals van u ontvangen gegevens via bijvoorbeeld enquêtes of anderszins

DOELEINDEN
Stichting Assen Sportstad kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van informatieverstrekking en kennisoverdracht;
 • Ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van het organiseren van bijeenkomsten en evenementen;
 • Ter uitvoering van een overeenkomst, waaronder mede ter handhaving van de Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen;
 • Voor het beheer van haar administratie;
 • Voor marketing en statistische doeleinden, om je informatie te verschaffen over sportactiviteiten, nieuwsitems sport gerelateerd, events, kennisproducten en overig, die door of in opdracht van Stichting Assen Sportstad worden georganiseerd, bijvoorbeeld via mailing of per post;
 • Ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);
 • Voor veiligheidsdoeleinden, waaronder de beveiliging van onze diensten, websites en apps
 • Ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar websites;
 • Ter uitvoering van marktonderzoek en data-analyse, waarbij Stichting Assen Sportstad de gegevens ook kan verrijken met andere data;
 • Ter verbetering en beveiliging van haar websites; en
 • Verwante doeleinden voor zover toegestaan volgens de wet.

Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht je geen mailing, post of nieuwsbrieven meer van ons willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. Onder het kopje “Uitschrijven, wijzigen of verwijderen gegevens” staat hierover meer informatie.

Als je klachten hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd via het contactformulier op onze website.

GEBRUIK VAN COOKIES
Stichting Assen Sportstad gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.