Stichting Assen Sportstad zoekt bestuursleden

Stichting Assen Sportstad is een nieuw op te richten stichting die begin 2023 operationeel zal zijn. De stichting heeft tot doel het stimuleren van sport en bewegen in de meest ruime zin van het woord voor iedere inwoner van Assen. Het is een verzelfstandiging van ‘Stichting Assen Sportstad’ die zich bezighoudt met de implementatie en uitvoering van het Asser Sportakkoord.

Het bestuur van de Stichting stelt een uitvoerend manager aan die het programmabureau aanstuurt. Het huidige programmabureau bestaat uit 3 medewerkers (2,5fte). De gemeente Assen zal een belangrijke financier zijn. Daarvoor wordt op aanvraag een subsidiebeschikking afgegeven. De omzet van de Stichting ligt bij aanvang op een bedrag tussen €200.000 en €300.000. Daarnaast is het de bedoeling ook andere subsidies te verkrijgen.
Er wordt nauw samengewerkt met Asser stakeholders op de gebieden sport, onderwijs, zorg en welzijn.


Het bestuur van de stichting zal bestaan uit 5-7 mensen. Er is in ieder geval een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. In het eerste bestuur worden voorzitter, secretaris en penningmeester in functie benoemd. Daarna bepaalt het bestuur zelf wie welke functie gaat vervullen.


Bestuursleden worden benoemd voor vier jaar en kunnen maximaal eenmaal worden herbenoemd.
Omdat alle bestuursleden tegelijk aantreden, is het nodig in het eerste jaar een rooster van aftreden te maken dat in een geleidelijke vervanging van bestuursleden voorziet.


De eisen aan alle bestuursleden zijn:
• Bestuursleden hebben een binding met één van de werelden van sport, bewegen, onderwijs, welzijn of gezondheid in Assen.
• Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich op het realiseren van een sportief, gezond en vitaal Assen, ter bevordering van een prettig leefklimaat.
• Bestuursleden hebben geen actuele functie of nevenfunctie waardoor zij in conflict kunnen komen met het dienen van het belang van de stichting.
• Bestuursleden zijn geen werknemer van een organisatie waarmee de stichting activiteiten onderneemt of contracten afsluit.
• Bestuursleden zijn in staat persoonlijk belang ondergeschikt te maken aan het algemene belang van de stichting.
• Bestuursleden zorgen voor adequate informatie over hun werk aan voorzitter en andere leden van het bestuur.
Het is wenselijk dat bestuursleden:
• Bestuurlijke ervaring meebrengen,
• Het leuk vinden in een team te werken,
• Naast kennis en ervaring met georganiseerde sportaanbieders ook ervaring en affiniteit hebben met het aanbieden van beweegactiviteiten door andere non-profit aanbieders, en commerciële aanbieders
• Nieuwsgierig zijn naar de perspectieven van andere bestuursleden.

Voor de specifieke functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn in aanvulling van de algemene eisen de volgende taken en competenties van belang:


Voorzitter
• Is in staat leiding te geven aan het bestuur.
• Bevordert de binding in het bestuur en het effectief en efficiënt laten samenwerken van het bestuur als een team.
• Is meer spelverdeler dan boegbeeld.
• Heeft gevoel voor de politiek bestuurlijke context waarin de stichting actief is.
• Voert met een ander bestuurslid de voortgangs- en functioneringsgesprekken met de manager van de stichting.
• Maakt na overleg met het bestuur resultaatafspraken met de manager.


Secretaris
• Is verantwoordelijk voor de formele governance van de stichting, waaronder

• Actueel houden van de inschrijving van het bestuur bij de kamer van koophandel, en
• De formele correspondentie namens de stichting.
• Bewaakt de afhandeling van de formele correspondentie door de manager van de stichting, en archivering.
• Zorgt voor verslaglegging van eigen vergaderingen van het bestuur.
De laatste twee taken kan de secretaris ook delegeren.


Penningmeester
• Neemt initiatief in overleg met de manager en het administratiekantoor tot kaders voor financieel beleid; exploitatie en balans.
• Stelt in overleg met de manager de begroting op en ziet als eerste toe op de realisatie.
• Begeleidt namens het bestuur het opstellen van de jaarrekening door administratiekantoor en manager.
De penningmeester en manager doen voorstellen over de financiën aan het bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de financiën.


Het bestuur stelt de manager van de stichting aan en besluit over de beloning. De manager van de stichting stelt nieuwe medewerkers aan op basis van een door het bestuur goed gekeurd profiel.


Tijdsinvestering
Het is nog lastig een tijdsinvestering voor het bestuur aan te geven. Het bestuur fungeert als een bestuur op afstand. In het eerste jaar zal er wellicht wat meer tijd nodig zijn omdat de stichting zich nog moet ontwikkelen en er een manager voor de stichting aangetrokken moet worden.
Naar verwachting zal het voor een bestuurslid gaan om ongeveer 60 uur per jaar, waarbij de inzet van de voorzitter groter zal zijn. In gezamenlijkheid kan over een portefeuilleverdeling gesproken worden.
Het gaat om een vrijwilligersfunctie. Gezamenlijk kan overwogen worden een vergoeding toe te kennen ter hoogte van een vrijwilligersvergoeding. Kosten gemaakt voor de stichting worden uiteraard vergoed.


Vraag
Voel je je verbonden met het doel van de stichting, denk je te voldoen aan de eisen en heb je kennis en ervaring op een van de gebieden: sport, bewegen, onderwijs, welzijn of gezondheidszorg, dan vragen wij je te reageren naar Anita ter Veld Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wilt u eerst meer weten, neem dan contact op met Ineke Donkervoort, onafhankelijk voorzitter Regiegroep Asser sportakkoord, per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of Jaap Meijering, bestuurslid Regiegroep, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Voor meer informatie over Stichting Assen Sportstad zie ook assensportstad.nl.

Meest gelezen

Drenthe College en Alfa-college bundelen krachten

Drenthe College en Alfa-college bundelen krachten

Drenthe College en Alfa-college bundelen de krachten en gaan vanaf 1 augustus 2022 gefaseerd gezame...
Lees verder
Stichting Assen Sportstad zoekt bestuursleden

Stichting Assen Sportstad zoekt bestuursleden

Stichting Assen Sportstad is een nieuw op te richten stichting die begin 2023 operationeel zal zijn....
Lees verder
Lees nu online de krant Week van de Sport

Lees nu online de krant Week van de Sport

Lees nu alles over de week van de sport, de activiteiten, evenementen, verenigingen, Assen Sportstad...
Lees verder