Bewegend leren verbetert cognitief functioneren

Schoolgaande kinderen zitten een groot deel van de schooltijd, gemiddeld ruim 7 uur per dag. Ook na schooltijd bewegen kinderen steeds minder. Er wordt minder buiten gespeeld en er is steeds meer schermtijd. Dat terwijl de beweegnorm voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar twee keer 30 minuten per dag matig intensief bewegen is en drie keer in de week intensief sporten. Het is bewezen dat bewegen een positieve invloed heeft op het cognitief functioneren van kinderen. Bewegend leren is dan ook echt een aanvulling op het lesprogramma op scholen.


Ironisch genoeg bezuinigen scholen juist snel op bewegen, terwijl uit vele studies blijkt dat lichamelijke oefening de leerprestaties juist verbeteren. Met bewegend leren biedt het SportCarrousel kindcentra een simpele oplossing om bewegen te integreren in het lesprogramma, zonder dat het veel tijd kost van de leervakken. Onder bewegend leren wordt verstaan het fysiek bewegen in de klas tijdens of naast cognitieve leeractiviteiten. Ook bewegingsactiviteiten buiten de school die gekoppeld zijn aan leren vallen er onder. Diverse onderzoeken tonen aan dat bewegen tijdens het leren een positieve invloed heeft op de hersenactiviteiten. Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren en neemt de taakgerichtheid toe. Er is een duidelijke verbetering van de executieve functies. Bovendien versterkt bewegen het zelfvertrouwen van leerlingen.


Het bewegend leren in school kan op twee verschillende manieren worden aangeboden. De beweging kan ingezet worden tussen de lesactiviteiten door, bijvoorbeeld door enkele minuten tussen de lessen lichaamsoefeningen te doen of op een andere manier te bewegen. We noemen dit ook wel beweegbreaks of energizers. Kinderen krijgen hiermee even de kans om zich weer op te laden en de hersenen krijgen letterlijk een energizer. Een andere vorm is bewegen in te zetten tijdens de leerstof, bijvoorbeeld door te vermenigvuldigen, optellen of spellen in combinatie met een beweegopdracht. Mooie voorbeelden zijn de ‘tafel-trap’ waar de rekentafels op de trap zijn geplakt en de kinderen al traplopend de tafels oefenen of het ‘hinkel-toetsenbord’ waar kinderen al hinkelend woorden moeten spellen.


Om kindcentra en basisscholen kennis te laten maken met bewegend leren wilden Harry Jan Keizer en Ruben Jongman een Beweeg Carroussel organiseren op verschillende scholen in de Week van de Sport in Assen. In het licht van de gebeurtenis ruim een week voor de start van de Week van de Sport kan dit helaas niet doorgaan. Harry Jan Keizer overleed plotseling nadat hij onwel werd tijdens een training van De Frame Runners waar hij bevlogen trainer was. Op de scholen waar de Beweeg Carroussel ingezet zou worden hebben de vakleerkrachten de intentie komende week zelf aan de slag te gaan met het thema. Op initiatief van de vakleerkrachten Miranda Ehmen (Kindcentrum Kloostertuin), Alies Knol (Kindcentrum Emmaschool) en Carmen Messak (Feniks van het AZC) wordt gebruik gemaakt van speciaal lesmateriaal bewegen leren, beschikbaar gesteld door Ruben Jongman.


“Hoe mooi is het om kinderen in beweging te krijgen door ze uit te dagen met simpel materiaal, waarbij ze op ontdekkingstocht kunnen en al doende hun fysieke grenzen leren (her)kennen en verleggen” een mooie quote van Harry Jan tijdens de voorbereidingen

Meest gelezen

Drenthe College en Alfa-college bundelen krachten

Drenthe College en Alfa-college bundelen krachten

Drenthe College en Alfa-college bundelen de krachten en gaan vanaf 1 augustus 2022 gefaseerd gezame...
Lees verder
Stichting Assen Sportstad zoekt bestuursleden

Stichting Assen Sportstad zoekt bestuursleden

Stichting Assen Sportstad is een nieuw op te richten stichting die begin 2023 operationeel zal zijn....
Lees verder
Lees nu online de krant Week van de Sport

Lees nu online de krant Week van de Sport

Lees nu alles over de week van de sport, de activiteiten, evenementen, verenigingen, Assen Sportstad...
Lees verder