Buurtsportcoach Academy Noord

Deze workshop is verplaatst naar 30 januari 2024 van 13.00 tot 17.00 in het Wielercentrum in Assen, Kortbossen 5. 

Stel jij jezelf wel eens de vraag: “waar staat inclusief sporten en bewegen eigenlijk precies voor?”. Of krijg je de opdracht van jouw gemeente om met inclusief sporten aan de slag te gaan? Het blijkt gebruikelijk dat dit thema wordt ‘’verward’’ met het subthema aangepast sporten, maar niets is minder waar. Daartoe is een workshop ontwikkeld die voorziet in bewustwording, kennis en urgentie.


Voor wie?
Buurtsportcoach is natuurlijk een ruim begrip, en je kan denken dat deze workshop voor jou niet relevant is als bijvoorbeeld vakleerkracht. Maar besef dat je met een minimale inspanning van slechts vier uren jouw maatschappelijk beeldvorming op dit thema verbreed. En besef tevens dat dit thema niet alleen bij de sportvereniging speelt, maar ook actueel is in jouw gymles en in de wijk of buurt waar je werkt.


Doel van de workshop
Het doel van deze workshop is om jou als buurtsportcoach bewust na te laten denken en het gesprek te laten voeren over inclusie en diversiteit in de sport. De workshop laat je reflecteren op je eigen denkwijze, doen en laten. Welke (onbewuste) aannames doe je? Hoe inclusief werk jij samen met je team en partners? Voelt iedereen zich wel zo welkom bij de activiteit of club? Hoe weet je dat? En hoe staat de toegankelijkheid er werkelijk voor?
Ons doel is om jou:
1. kennis te laten maken met de basisprincipes van inclusie = kennis en bewustwording
2. te laten beseffen dat inclusie niet vanzelf gaat maar wel vanzelfsprekend zou moeten zijn
3. ‘aan te zetten’ zodat je werk gaat maken van je persoonlijke ontwikkeling m.b.t. inclusie


Waar werken we naar toe?
* De deelnemers zijn zich bewust van het complexe en brede thema;
* De deelnemers kunnen uitleggen wat inclusie in de sport voor hen betekend;
* De deelnemers kennen de begrippen en relatie tussen inclusie, diversiteit, discriminatie, veiligheid, gastvrijheid, uitsluiting, tolereren, accepteren en omarmen.
* De deelnemers zijn geïnspireerd door goede voorbeelden en sleutelfactoren/onderzoeksresultaten van inclusie in de sport;
* De deelnemers hebben een zelf ingebrachte casus kunnen bespreken;
* De deelnemers hebben inzicht gekregen in het belang van domein overstijgend samenwerken en de voordelen/noodzaak hiervan i.r.t. sport en bewegen.


Waar en wanneer?
Donderdag 12 december, 13:00 – 17:00 in het Wielercentrum in Assen

Adres: Kortbossen 5, 9405 BM Assen

Deze workshop is verplaatst naar 30 januari 2024 van 13.00 tot 17.00 in het Wielercentrum in Assen, Kortbossen 5. 

Voorbereiding
Denk alvast na over een casus/vraagstuk. Tijdens de workshop besteden we ook aandacht aan elkaars vraagstukken/uitdagingen in de praktijk. Bedenk voor jezelf een uitdaging, doelstelling waar je graag feedback op zou willen ontvangen tijdens deze scholing. Vanzelfsprekend moet dit vraagstuk gaan over inclusie in de sport, bijvoorbeeld over een bepaalde (kwetsbare of moeilijk te bereiken) doelgroep, over bewustwording, vindbaarheid, mindset, specifiek aanbod etc. Alles is goed.


Belangrijk: wat niet wordt meegenomen:
Er blijkt ook nog altijd behoefte in kennis en inspiratie aangaande specifieke doelgroepen en/of thematieken. Het is belangrijk om te beseffen dat deze workshop hier juist NIET in voorziet. Deze workshop gaat in essentie over de basisgedachte van inclusie en diversiteit in de sport. De onderstroom, zoals terminologie, bewustzijn, zelfreflectie
op patronen, aannames en de vertaling hiervan naar de dagelijkse praktijk. Wel nemen we in deze workshop een overzicht van bestaande scholingen en trainingen op die wellicht tegemoetkomt aan de wens zich te verdiepen in specifieke doelgroepen en thematieken en/of de lacune laat zien in het huidige aanbod.

Klik hier voor aanmelden.  

Deze workshop is verplaatst naar 30 januari 2024 van 13.00 tot 17.00 in het Wielercentrum in Assen, Kortbossen 5. 

DATUM

12 december 2023

TIJD

Van 13:00 – 17:00 uur

ADRES

Kortbossen 5, Assen

LOCATIE

Assen

DAGDEEL

Middag

KOSTEN

€0

UITVOERENDE ORGANISATIE

Buurtsportcoach Academy Noord

VOOR WIE GESCHIKT

Buurtsportcoaches, vakleerkrachten, clubondersteuners

VOORBEREIDING GEVRAAGD

Ja, casus aanleveren


Meest gelezen

Drenthe College en Alfa-college bundelen krachten

Drenthe College en Alfa-college bundelen krachten

Drenthe College en Alfa-college bundelen de krachten en gaan vanaf 1 augustus 2022 gefaseerd gezame...
Lees verder
Stichting Assen Sportstad zoekt bestuursleden

Stichting Assen Sportstad zoekt bestuursleden

Stichting Assen Sportstad is een nieuw op te richten stichting die begin 2023 operationeel zal zijn....
Lees verder
Lees nu online de krant Week van de Sport

Lees nu online de krant Week van de Sport

Lees nu alles over de week van de sport, de activiteiten, evenementen, verenigingen, Assen Sportstad...
Lees verder