Assen Sportstad presenteert het nieuwe team

Per 1 april bestaat Assen Sportstad uit een voltallig bestuur en heeft Anita ter Veld, voormalig sportregisseur, het stokje overgedragen aan Lennart Stekelenburg, Manager Assen Sportstad. Anita: “Met dank aan een prachtig initiatief, een waardevol team en vele enthousiaste betrokkenen en samenwerkingen, blik ik terug op een mooie periode binnen het domein sport en bewegen. Er is veel bereikt en er ligt een mooie basis om op verder te bouwen. Graag wens ik bestuur, de collega’s van het programmabureau en alle betrokkenen in de sport veel succes met de doorontwikkeling en sluit graag af met de spreuk: “Als raken verbinden wordt, volgt delen vanzelf.” 


Met het aantreden van de nieuwe manager en het nieuwe bestuur kan Assen Sportstad nu bouwen aan de toekomst van het Asser Sportakkoord. We stellen de nieuwe manager middels een kort interview graag voor.

Lennart Stekelenburg is woonachtig in Annen en was tot 2013 actief als topzwemmer verbonden aan het Nationaal Training Centrum in Amsterdam, en heeft Nederland tijdens de Olympische zomerspelen in 2012 vertegenwoordigd. In de afgelopen jaren heeft Lennart voor de Koninklijke Nederlandse Zwembond het accountmanagement in de Noordelijke provincies verzorgd, en heeft hij in opdracht van NOC*NSF een rol als adviseur Lokale Sport vervult in de gemeente Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren.
 
Lennart, welke uitdaging ga je graag aan?
Het Asser Sportakkoord is tijdens de eerste Sportakkoord periode, na een uitdagende opstart in de coronaperiode, succesvol neergezet. Onze uitdaging voor de komende periode is om met Stichting Assen Sportstad de ingeslagen weg verder uit te bouwen. Daarbij kan gedacht worden aan het intensiveren van de samenwerking met o.a. de Sport- en Beweegcampus in Assen en het stimuleren van samenwerking tussen sport-, zorg- en welzijnsorganisaties die in de stad actief zijn. Daarnaast hoop ik met alle betrokken organisaties (nog) meer verbinding te kunnen maken tussen bestaande sport- en beweegprogramma’s, de verenigingssport en het aanbod van commerciële sportaanbieders, zodat deelnemers aan deze programma’s sport structureel blijven beoefenen.
 
Een heel belangrijk onderdeel van het programmabureau van Assen Sportstad is het bieden van clubondersteuning aan de Asser sportaanbieders. Deze ondersteuning helpt om de sport toekomstbestendig te kunnen blijven organiseren. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat de beschikbare ondersteuning (o.a. vanuit het Asser Sportakkoord) doelgericht, gemakkelijk en snel kan worden ingezet bij de sportaanbieders die daar behoefte aan hebben.
 
Wat worden jouw sportieve hoogtepunten in 2023?
Als evenement kijk ik uit naar het EK wielrennen in Drenthe. Als liefhebber van de wielersport is het geweldig om in navolging van de Tour de France en de Giro start in Utrecht nu een prachtig internationaal wielerevenement in de provincie Drenthe te kunnen beleven.
 
Waarom heb je gekozen voor Assen Sportstad?
Ik kijk er naar uit om kennis te maken met alle sportaanbieders en de zorg-, welzijn- en onderwijsinstellingen in Assen en samen met al deze enthousiaste en betrokken organisaties te werken aan meer sport, bewegen en gezondheid voor de Asser inwoners.  
 
De visie waarmee wij dit vanuit het landelijk Sportakkoord 2.0 kunnen doen en waarmee we toewerken naar meer samenwerking en het langdurig versterken van de Nederlandse sportinfrastructuur spreekt mij ontzettend aan. Het lijkt mij geweldig als we over een kleine tien jaar echt kunnen zeggen dat we de sport, bewegen en gezondheid slimmer georganiseerd hebben en dat de sport een belangrijk onderdeel is gaan uitmaken van het dagelijks leven van vele Assenaren.
 
Het Asser Sportakkoord bestaat sinds 2020, wat zijn je ambities?
Door de sport in Assen dichtbij, slim en voor iedere Asser inwoner op een aansprekende manier te organiseren hoop ik, samen met mijn direct collega’s binnen Assen Sportstad en alle betrokken partijen, een positieve bijdrage te leveren aan een sportieve en gezonde stad.


Naast de nieuwe Manager bij Assen Sportstad introduceren we ook graag het nieuwe bestuur. We stellen de zeven bestuursleden van Assen Sportstad voor waarbij ieder lid vertelt waarom sport belangrijk is en wat zijn of haar missie is als bestuurslid van Sportstad Assen.

Marco ter Harmsel - voorzitter bestuur


Sport is voor mij altijd een heel belangrijk onderdeel in mijn leven geweest. Op 6-jarige leeftijd werd ik al lid van een voetbalvereniging. Tijdens mijn studies kwam ik in aanraking met andere vormen van sport en bewegen; van atletiek tot volleybal, tennis, hardlopen en wielrennen. Voetbal is echter al die tijd mijn grote passie geweest en is dat nog steeds. Van prestatief in de jongere jaren tot recreatief naarmate ik ouder werd; het is en blijft een prachtig spelletje.


Ook heb ik tijd gevonden om bestuurlijk actief te zijn binnen de wereld van sport en bewegen. Eerst voor een periode van ruim vijf jaar als voorzitter van de voetbalvereniging LTC, en recent als voorzitter van het Stichtingsbestuur Assen Sportstad. Ik onderschrijf de ambitie van de stichting volledig: stimuleren dat een ieder, die dat wil, op eigen niveau kan sporten en bewegen en ik hoop samen met mijn mede-bestuursleden daar een bijdrage aan te kunnen leveren.

Liesbeth van den Eerenbeemt - bestuurslid


Sporten betekent voor mij bewegen, maar ook nog heel veel meer. Ik geniet van het buiten zijn, van dingen samendoen met anderen, van de mensen die ik tegenkom op de vereniging, van het gevoel hebben dat ik op mijn plek ben bij een vereniging. Mezelf soms fysiek uitdagen, maar ook op andere momenten bijzonder weinig doen en dan toch het gevoel hebben goed bezig te zijn omdat ik aan het 'sporten' ben.


Ik gun het iedereen in Assen om net zoveel van het sporten en alles wat er mee samenhangt te genieten als ikzelf doe. En dan moet het niet uitmaken hoe oud je bent, wat je achtergrond is, of je wel of niet sportief bent of wat je ambitie is. Ik denk dat iedereen een sport kan vinden die past.

Peter van Tarel - bestuurslid


Sport loopt als een rode draad door mijn leven, zowel in werk als privé. Het heeft mij sociaal, fysiek en mentaal veel gebracht. Mijn missie als bestuurslid is dat ik mij wil inzetten voor een sportklimaat in Assen waarin iedereen op laagdrempelige wijze veel plezier aan sport kan beleven, als deelnemer, vrijwilliger, toeschouwer of professional. Mijn droom is dat ieder kind onder begeleiding van bekwaam kader kan genieten van de sport waar hij of zij zich thuisvoelt.

Jaap Meijering - penningmeester


Sport is voor mij mijn alles: bewegen, handbal, vallen, opstaan, winnen, MTB, verliezen, ontmoeten, ontwikkelen, delen, tennis, rekening houden met, ondersteunen, genieten, golf, zweten, douchen, leven! Mijn missie als bestuurslid is om de voorwaarden te scheppen voor het optimaal functioneren van Assen Sportstad: dé organisatie in Assen die de zichtbare en logische verbinder en stimulator is voor alles en iedereen die met sport&bewegen bezig is. “Zo veel mogelijk Assenaren zo vaak en zo goed mogelijk laten bewegen!”

Albert Velthuis - bestuurslid


Bezig zijn met sport opent vele deuren voor ontmoeting, resultaten boeken, gezelligheid, inclusief denken en  werken aan je gezondheid. Vanuit deze gedachte ben ik als voormalig bestuurslid jarenlang verbonden geweest aan voetbalvereniging ACV Assen. Mijn missie is om Assen Sportstad een stevige organisatie te willen laten zijn voor Assen in de volle breedte. Centraal staan voor mij de kinderen. De vragen die voor mij centraal staan, zijn: "Wat hebben de kinderen of wat heeft een kind aan mijn inzet?", en: "Wat betekent de uitvoering van mijn werk als bestuurder in de ontwikkeling van het kind in de opvang en het onderwijs?"

Renate Groenewold - bestuurslid


Topsport is jarenlang mijn leven geweest. Ik kan me dan ook geen leven zonder sport bedenken. De topsport heeft mij ontzettend veel geleerd en die lessen neem ik nog steeds mee in mijn huidige werksituatie (reflecteren, structuren, samenwerken, omgaan met tegenslagen, doorzettingsvermogen, doelen stellen etc.). Maar bovenal, doe dat wat je veel plezier geeft!


Sport is voor mij nu met name: gezellig sociaal bezig zijn, fietsen (race, mtb, gravel) en padellen. Heerlijk en gezond bezig zijn. Mijn missie als bestuurslid is dat Assen in alles laat zien dat zij sport, gezondheid en bewegen het allerbelangrijkste vindt voor haar inwoners. Sporten is gezond. Het zorgt voor sociale ontwikkeling. Sporten en bewegen spelen een belangrijke rol in arbeidsparticipatie en productiviteit. Assen Sportstad laat zien dat wij dit belangrijk vinden voor onze inwoners.

Harry Tupan - bestuurslid


Sport betekent voor mij op een gezonde manier bezig zijn. Het is een belangrijke maatschappelijke pijler waar we niet zonder kunnen en waar iedereen toegang toe moet kunnen hebben, ongeacht leeftijd of maatschappelijke positie. Als bestuurslid wil ik mij inzetten voor de breedtesport. Vooral om de jeugd achter de computer weg te krijgen en ze gezonde energie te geven.


Wij wensen Lennart en het voltallige bestuur via deze weg alvast veel succes toe.

Meest gelezen

Drenthe College en Alfa-college bundelen krachten

Drenthe College en Alfa-college bundelen krachten

Drenthe College en Alfa-college bundelen de krachten en gaan vanaf 1 augustus 2022 gefaseerd gezame...
Lees verder
Lees nu online de krant Week van de Sport

Lees nu online de krant Week van de Sport

Lees nu alles over de week van de sport, de activiteiten, evenementen, verenigingen, Assen Sportstad...
Lees verder
Stichting Assen Sportstad zoekt bestuursleden

Stichting Assen Sportstad zoekt bestuursleden

Stichting Assen Sportstad is een nieuw op te richten stichting die begin 2023 operationeel zal zijn....
Lees verder