Over Ons

HET ONTSTAAN VAN ASSEN SPORTSTAD


Stichting Assen Sportstad is ontstaan uit het Asser Sportakkoord. Assen en sport en bewegen komen hier samen. Samen met de sportverenigingen, betrokken organisaties en Assenaren staan we voor een vitaal Assen. Samen werken we onder andere aan een zestal thema's in een stad waar iedereen kan bewegen. Tenslotte is het Asser Sportakkoord van en voor de Assenaar. 

Klik hier voor het Asser Sportakkoord.


Het Asser Sportakkoord (ASA) laat zien wat Assenaren zouden willen op het gebied van Sport. We noemen dat "Dit wil Assen". Dit is een beschrijving van ambities die de Assenaren op verschillende thema’s hebben geformuleerd. Vanuit deze ambities volgt een organisatievorm, prioritering en inzet van middelen. Een beschrijving hoe we de ambities willen gaan waarmaken. We noemen dat deel: “En zo gaan we het doen”. 


Het geheel van ambities, organisaties, acties en middelen vormt gezamenlijk het Asser Sportakkoord. Het is een set van afspraken die we met elkaar in Assen maken. Om dat te bekrachtigen is het Asser Sportakkoord op 20 september 2020 ondertekend door alle partners die betrokken zijn bij Sport. Dus ook vanuit welzijn, onderwijs en andere beleidsgebieden. Wij hebben vervolgens de verwachting dat het Asser Sportakkoord, onder de noemer Sportstad Assen, het beleid op het gebied van Sport en bewegen bepaalt en dat alle betrokkenen, of ze nu vrijwillig zijn of professional, zich gezamenlijk bezighouden met de uitvoering van dit akkoord.


Tijdens de eerste oploop, op 1 juli 2019 ontstond de gezamenlijke ambitie: Sportstad Assen stimuleert dat iedere inwoner, die dat wil, op eigen niveau kan sporten en bewegen. Assen is een gezonde stad waar iedereen, maar dan ook echt iedereen zich maximaal kan ontwikkelen. Een stad om trots op te zijn".  Deze ambitie is leidend geweest voor alle bijeenkomsten, groot en klein, die sindsdien zijn gehouden. Er is gewerkt in 6 thema’s die in “Dit wil Assen” terugkomen. Er is eerst vooral naar de inhoud gekeken, met de blik gericht op de toekomst. Er staan al wel concrete acties benoemd die wij zien als snel haalbaar. Wij zijn van de Sport: wij doen vooral.