Sporters met een verstandelijke beperking - cursusavond

Beschrijving

Sporters met een verstandelijke beperking vragen niet om een speciale-, maar wel om een aangepaste benadering. Als trainer-coach is het je taak om voor al je pupillen – met of zonder beperking – een veilig sportklimaat te creëren. Het geeft enorm veel voldoening als je je kunt verplaatsen in de belevingswereld van sporters met een verstandelijk handicap en daar op een passende manier mee om weet te gaan. Deze (bij)scholing leert je hoe je als trainer-coach op de juiste manier kan communiceren, zaken kunt concretiseren en - daar waar nodig en mogelijk - structuur kunt bieden aan sporters met een verstandelijke handicap. 

Er is ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek. 

Locatie: Wijkcentrum De Componist 


De cursus is bedoeld voor trainers, coaches en begeleiders in de sport.