6 thema's uitgelicht

Samen met een breed veld aan vrijwilligers en professionals vanuit diverse disciplines, werken we aan de 6 thema's uit het Asser Sportakkoord. We stimuleren en verbinden vraag en aanbod en maken de sport en de sportevenementen nog meer zichtbaar. Wil je weten wie dit doen, waarom, hoe en wat ze doen? Lees hier dan meer over hun betrokkenheid, de inhoud van de thema's, ambities en doelen en werk in uitvoering. 

Thematrekker: Vacant


De acties van dit thema zijn wel bekend. We werken aan een viertal acties. Dit zijn:

  1. Het online vindbaar maken van uniek sporten op de website en onder de aandacht van Assenaren te brengen. (voorheen aangepast sporten genoemd)
  2. Het creëren van een Platform Uniek Sporten, speciaal onderwijs en betrokken organisaties
  3. Het organiseren van kaderscholingen op het gebied van cognitie, gedrag voor specifieke doelgroepen
  4. Zichtbaar maken van ondersteuningsmogelijkheden voor mensen die financiële afstand hebben tot sport.


Thematrekker: Tamara Peek


Betrokken- & bevlogenheid

Mijn naam is Tamara Peek en ik ben thematrekker van het thema Duurzame Sportinfrastructuur binnen het Sportakkoord. Ik ben betrokken bij dit thema omdat we bij mijn werk als locatiemanager bij het Wielercentrum - waar we op dit moment ook voor een belangrijke verbouwing staan - ook nadenken over het duurzaam inzetten en inrichten van de accommodatie.


Multifunctioneel centrum

Het mooie vind ik om mee te kunnen denken hoe we een multifunctioneel centrum krijgen dat ook regionale belangen bedient en waar top- en breedtesport, opleiding en talentontwikkeling, professionals en vrijwilligers een plek vinden.

Het wielercentrum is daarvan een mooi voorbeeld omdat we daar naast de fietssportverenigingen uit Assen ook een sportopleiding gaan huisvesten, SportDrenthe bij ons onderdak krijgt en mogelijk ook andere sportgerelateerde instanties.


Toekomstbestendig

Ik vind het mooi om vanuit die hoek ook mee te denken hoe we andere binnen- en buitensportaccommodaties in Assen breder kunnen inzetten, de vindbaarheid en bereikbaarheid kunnen vergroten, en toekomstbestendiger kunnen maken. Onder infrastructuur valt ook het inrichten van de vrijwilligersstructuur en cultuur en de middelen die er nodig zijn om een nog betere sportstad van Assen te maken.

Thematrekker: Jaap Jan van der Werf


Betrokken- & bevlogenheid

Vanuit mijn werk als vakleerkracht bewegingsonderwijs in het basisonderwijs is mijn betrokkenheid bij het thema van Jongs af aan vaardig in bewegen natuurlijk groot. Ondanks dat veel jeugd in de basisschoolleeftijd actief is binnen de sport, valt op dat de motorische ontwikkeling van jeugd steeds verder afneemt. Mede hierdoor zal op latere leeftijd steeds minder of minder goed worden bewogen.


Ambities

Onze ambitie is dan ook dat alle kinderen in Assen van jongs af aan de competenties en kennis ontwikkelen om de motivatie en het vertrouwen te krijgen om een leven lang goed te kunnen bewegen. Door een intensievere samenwerking tussen onderwijs, sportverenigingen en andere sportaanbieders zal er een netwerk voor een breed motorische ontwikkeling ontstaan.


De actiepunten van het thema van jongs af aan vaardig in bewegen zijn:


  1. Inrichten en positioneren van het sportoverleg onderwijs Assen met Primair Onderwijs, Voorgezet Onderwijs en MBO. De naam voor dit overleg is BOAS (BewegingsOnderwijs Assen).

Het doel van dit actiepunt is kennisuitwisseling, samenwerking en inspiratie met als resultaat een professioneel netwerk met bijbehorend programma.


  1. Opzetten van samenwerking tussen onderwijs, verenigingen en andere sportaanbieders.

Het doel van dit actiepunt is om een netwerk te creëren waardoor de sport oriëntatie in Assen wordt uitgebreid.


  1. Opstellen van een gezamenlijke visie op breed motorisch bewegen vanuit onderwijs, sportaanbieders en gespecialiseerde zorgaanbieders.


  1. Aanbod afstemmen op een breed motorische scholing

Het doel van actiepunt 3 en 4 is het realiseren van een mooie integrale aanpak om de breed motorische ontwikkeling te verbeteren.

              

  1. Plan maken voor de introductie van het Nijntje Beweegdiploma in het basisonderwijs voor de groepen 1 en 2.

Het doel van dit actiepunt is om het nijntje Beweeg Diploma te initiëren bij alle groepen 1 en 2 van het basisonderwijs met als resultaat dat het kind alle ruimte heeft om zichzelf zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.


  1. Opstellen van een plan voor de invoering van een leerlingvolgsysteem waardoor zorgkinderen en talenten vroegtijdig in beeld komen en aangepast aanbod kunnen ontvangen.

Het doel van dit actiepunt is om vroegtijdig aan de voorkant te signaleren zodat er uiteindelijk minder kinderen in de jeugdzorg komen en talent van een kind eerder wordt gezien.


Werk in uitvoering

Op dit moment zijn er veel mensen bezig met de actiepunten van dit thema. Er wordt bijvoorbeeld hard gewerkt om het nijntje-beweegdiploma bij de scholen te introduceren. De contacten met de vakleerkrachten zijn gelegd en nu volgen de besturen en de scholen.

Enkele leerlingvolgsystemen zijn bekeken en nu worden de MQ-scan en de 4 S-en-test in de praktijk uitgeprobeerd.

Het BOAS-overleg heeft al enkele bijeenkomsten gehad en over de breed motorische ontwikkeling is ook een mooie discussie gaande wat uit zal monden in een visie.


Kortom er is al veel werk verzet, maar er ligt nog een mooie taak op ons te wachten.

Thematrekker: Koen Jansen


Een gezonde stad is van groeiend belang

Een Gezonde Stad met gezonde inwoners is van groeiend belang, daarvoor hoeven we alleen maar naar de afgelopen jaren te kijken. Daarbij is het van belang om bewegen én werken aan je gezondheid laagdrempelig te maken. De overtuiging is dat dit bijdraagt aan het welzijn van de inwoners van Assen.


Bewustwording creëren en stimuleren

Dit doen we vanuit de Gezonde Stad bijvoorbeeld door bewegen in de openbare ruimte te stimuleren, maar ook door bewustwording te creëren door in te zetten op Gezonde Scholen. Dat laatste doen we door scholen te stimuleren om te gaan voor één of meerdere Gezonde School vignetten, of de kinderen een extra beweegmoment te bieden via de Daily Mile. Daarnaast is overgewicht onder de inwoners een groeiend gezondheidsprobleem. Hierin zoeken we de samenwerking met andere professionals, aanbieders en huisartsen. Daarbij proberen we inwoners te ondersteunen die willen werken aan hun gewicht en een gezondere leefstijl.


Speeltuinkaarten

Een ander mooi voorbeeld zijn de speeltuinkaarten die zijn ontwikkeld door de Kinderraad van Assen, met ondersteuning van professionals. Met deze kaarten zijn alle speelvoorzieningen in de wijken gebundeld en ontwikkeld tot een mooi overzichtelijk boekje voor alle basisschoolleerlingen. De afgelopen week zijn deze uitgedeeld op alle scholen in Assen. Bedoeld om buiten spelen te stimuleren.

Thematrekker: Jos van Kimmenaede


Betrokken- & bevlogenheid

Vitale aanbieders en een veilig sportklimaat zijn prachtige thema’s en liggen mij na aan het hart.

Het gaat over mensen, het gedrag van mensen en het biedt mooie kansen om mensen hun talenten te laten ontwikkelen. Dit vraagt om kennis, kunde en middelen, waarbij we met elkaar moeten optrekken. Deze investering kost geld, maar levert zo ongelofelijk veel op voor de maatschappij. Niet direct meetbaar, maar wel zichtbaar. Zaken als welzijn, welbevinden en gezondheid zijn het fundament onder een prettige samenleving. Daar mag je nimmer op bezuinigen. Nee daar moet je duurzaam op investeren.


Krachtig en energieke clubs

Vitale aanbieders zijn sportaanbieders die krachtig en energiek zijn en binnen de club hun zaken op orde hebben als het gaat om kader, leden, financiën, sportaanbod, organisatie en structuur, accommodatie, communicatie en maatschappelijk actief zijn. Waar alle inwoners van Assen met plezier kunnen sporten in een klimaat dat voelt als een warme jas. Hier draag ik graag een steentje aan bij.


Ons doel is om komend voorjaar een symposium te organiseren waar sportaanbieders elkaar kunnen ontmoeten en waar het positief klimaat bij vitale aanbieders centraal staat.

Thematrekker: Bertjan MarreeBetrokken- & bevlogenheid

De passie van topsport spat er vanaf. Dat werkt heel motiverend en zet jeugd aan om ook te sporten.  Dat geldt ook voor mooie evenementen. Ook daarmee maak je ook anderen actief.

Maar het gaat veel verder. Het draagt bij aan Citymarketing en dat Assen een plek is waar je wilt wonen, werken en ondernemen. Ons doel is om mooie evenementen naar Assen/Drenthe/Noord Nederland te halen.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan het succesvol verlopen EK Veldrijden op de VAM-berg.  


Evenementen ondersteunen & topsportklimaat verbeteren

Dit thema heeft als doel om evenementen te ondersteunen en/of te initiëren. Denk daarbij aan de sportweek, Summerbreak, beachvolleybal-toernooien. Te veel om op te noemen.

Daarnaast willen we voor topsport het topsportklimaat verbeteren zodat talenten de mogelijkheid hebben om topsport te bereiken.


Samenwerking

Afgelopen jaar zijn al diverse evenementen georganiseerd en samenwerking tussen evenementen gestimuleerd. Denk daarbij aan de sportmarkt in combinatie met de opening van de Sportweek.Meest gelezen

Lees nu online de krant Week van de Sport

Lees nu online de krant Week van de Sport

Lees nu alles over de week van de sport, de activiteiten, evenementen, verenigingen, Assen Sportstad...
Lees verder
Drenthe College en Alfa-college bundelen krachten

Drenthe College en Alfa-college bundelen krachten

Drenthe College en Alfa-college bundelen de krachten en gaan vanaf 1 augustus 2022 gefaseerd gezame...
Lees verder
Geslaagde Week van de Sport

Geslaagde Week van de Sport

AssenSportstad kijkt terug op een geslaagde Week van de Sport. Meer dan 40 aanbieders openden hun de...
Lees verder