Verenigingen kunnen aanvragen doen voor Fonds Inclusief

SportDrenthe en de Club van 50 biedt hiermee ruimte voor nieuwe initiatieven. In 2019 bestond SportDrenthe 50 jaar. In dit jaar is de club van 50 in het leven geroepen. Bedrijven hebben in dat jaar een bijdrage gedoneerd voor het fonds inclusief sport en bewegen. SportDrenthe heeft dit in het kader van haar verjaardag verdubbeld.


Dit fonds richt zicht op het ondersteunen van initiatieven ten behoeve van het vergroten van de inclusiviteit binnen de sportvereniging. In 2022 geven we, na een periode van corona, uitvoering aan dit fonds. Het fonds heeft de intentie om de komende jaren structureel initiatieven te ondersteunen met hulp van donaties vanuit het bedrijfsleven.

Een sterke sportinfrastructuur in Drenthe is van groot belang voor het mogelijk maken van sport en bewegen voor elke inwoner. Sportverenigingen zijn de basis van deze infrastructuur en zijn van groot belang voor de leefbaarheid in de Drentse steden, dorpen en wijken. De vereniging heeft in de basis al een sterke maatschappelijke functie en die is van grote waarde. Dit fonds helpt bij het versterken van deze maatschappelijke waarde.

Het fonds inclusief sport en bewegen ondersteunt sportverenigingen die sterk gemotiveerd zijn om een diversiteit aan doelgroepen bij hun sportverenigingen te laten sporten. De vereniging kan met middelen vanuit het fonds activiteiten initiëren en organiseren in een daarvoor passend pedagogisch klimaat.

In 2022 is er ruimte voor 10 initiatieven ter waarde van €1.000,-.  Een initiatief dat vanuit het fonds ondersteund wordt krijgt twee jaar de tijd om het initiatief tot uitvoering te brengen en een structureel karakter te geven. Zodra het initiatief wordt gehonoreerd ontvangt de sportvereniging 50% van de middelen. Heeft het initiatief na twee jaar een blijvend karakter gekregen dan ontvangt de sportvereniging de resterende 50%.

Meer informatie over het aanvragen van middelen uit het fonds en het aanmeldformulier zijn te vinden op https://sportdrenthe.nl/fonds-inclusief

Meest gelezen

Drenthe College en Alfa-college bundelen krachten

Drenthe College en Alfa-college bundelen krachten

Drenthe College en Alfa-college bundelen de krachten en gaan vanaf 1 augustus 2022 gefaseerd gezame...
Lees verder
Lees nu online de krant Week van de Sport

Lees nu online de krant Week van de Sport

Lees nu alles over de week van de sport, de activiteiten, evenementen, verenigingen, Assen Sportstad...
Lees verder
Stichting Assen Sportstad zoekt bestuursleden

Stichting Assen Sportstad zoekt bestuursleden

Stichting Assen Sportstad is een nieuw op te richten stichting die begin 2023 operationeel zal zijn....
Lees verder