• Home
  • Support
  • Algemeen
  • Ondersteuning vanuit Gemeente Assen bij de controle van het CTB tijdens de competitie momenten

Ondersteuning vanuit Gemeente Assen bij de controle van het CTB tijdens de competitie momenten

Afgelopen zaterdag is de controle van het Corona Toegangsbewijs (CTB) verplicht geworden voor alle binnensport activiteiten. Hierbij moeten zowel sporters als publiek vanaf een leeftijd van 18 jaar een geldig CTB  kunnen overleggen.


Tijdens competitiemomenten lastig controleren

Na het eerste weekend waarin deze controle verplicht werd gesteld, Heeft de gemeente Assen met verschillende verenigingen en andere betrokkenen contact gehad om ervaringen te delen. Algemeen kan gesteld worden, dat er begrip is voor deze maatregelen en dat de verenigingen een grote inspanning hebben verricht om te controleren of spelers en publiek een geldig CTB konden overleggen. Hiervoor zijn er veel vrijwilligers op de been gebracht. Gemeente Assen spreekt hiervoor zijn complimenten uit.

Maar vanuit de verenigingen kwam ook een duidelijk signaal dat het vooral tijdens competitiemomenten lastig kan zijn om het CTB te controleren. Controle tijdens doordeweekse trainingsmomenten wordt als minder belastend ervaren.


Ondersteuning vanuit gemeente

Op dit punt wil de gemeente de verenigingen dan ook gaan ondersteunen met de controle van het CTB tijdens de competitie momenten. Wanneer er competitie gespeeld wordt, zullen er externe controleurs ingeschakeld worden, zodat een goede controle op het CTB gewaarborgd blijft. De controleurs zullen in opdracht van de gemeente gaan werken, maar zullen op de locatie worden aangestuurd door de sporthalbeheerder. De gemeente hoopt hiermee de verenigingen een goede ondersteuning te kunnen bieden mbt het veilig kunnen sporten, zodat we gezamenlijk een zo goed mogelijke controle kunnen waarborgen.


Helaas heeft het de nodige tijd en inspanning gevergd om er zeker van te kunnen zijn, dat dit weekend al externe controleurs ingezet kunnen worden. Om deze reden heeft de gemeente deze boodschap dan ook niet eerder kunnen communiceren. Daarbij geeft de gemeente aan: “We begrijpen, dat er veel tijd en energie gestoken is om dit weekend weer voldoende vrijwilligers beschikbaar te krijgen en dat deze tijd achteraf voor een deel niet nodig is geweest. Wij vragen hiervoor begrip en hopen, dat u blij bent met de inzet van externe controleurs tijdens competitie momenten in de binnensport.”

Controleurs geregeld tot einde jaar

Voorlopig is de inzet van de externe controleurs geregeld tot het einde van het jaar met de kanttekening, dat er geen veranderingen plaatsvinden in de coronamaatregelen die de landelijke overheid neemt en van invloed zijn op de sport. Mochten er wel nieuwe maatregelen worden afgekondigd dan zal de inzet van de controleurs opnieuw in dat licht worden bekeken.

Mocht er twijfel zijn of er door de vereniging zelf moet worden gecontroleerd op een CTB of dat er een externe controleur aanwezig is, neem dan even contact op met de beheerder. Deze kan aangeven op welke momenten er een externe controleur wordt ingezet.Meest gelezen

Lees nu online de krant Week van de Sport

Lees nu online de krant Week van de Sport

Lees nu alles over de week van de sport, de activiteiten, evenementen, verenigingen, Assen Sportstad...
Lees verder
Geslaagde Week van de Sport

Geslaagde Week van de Sport

AssenSportstad kijkt terug op een geslaagde Week van de Sport. Meer dan 40 aanbieders openden hun de...
Lees verder
Drenthe College en Alfa-college bundelen krachten

Drenthe College en Alfa-college bundelen krachten

Drenthe College en Alfa-college bundelen de krachten en gaan vanaf 1 augustus 2022 gefaseerd gezame...
Lees verder