Thema Vitale aanbieders en positief sportklimaat

Onze ambitie:

De inwoners van Assen kunnen met plezier bij alle sportaanbieders sporten binnen een positieve sportcultuur. Sporten is voor alle inwoners van elke leeftijd vanzelfsprekend en toegankelijk.


Wat zien we op dit moment in Assen:

Assen kent relatief veel grote verenigingen en sportaanbieders die hun basisorganisatie op orde lijken te hebben. Een aantal aanbieders speelt een belangrijke rol bij extra maatschappelijke projecten of activiteiten. De continuïteit in kwaliteit van de organisatie en het aanbod staat soms onder druk. Leden en ouders vragen om meer flexibiliteit en kwaliteit van aanbod, geldstromen vanuit de overheid zijn gekoppeld aan welzijnsdoelstellingen die expertise en beschikbaar kader behoeven. Sportbestuurders willen hier wel op inspelen, waardoor het ambitieniveau van de verenigingen veelal hoger is dan men kan waarmaken, vooral vanwege een tekort aan organisatiekracht of expertise.


De sportaanbieders in Assen missen het contact met elkaar, waardoor kennisuitwisseling en samenwerking niet vanzelfsprekend is. In een enkel geval wordt er op specifieke punten wel samengewerkt, bijvoorbeeld bij  duurzaamheidsprojecten.


Het voormalig platform Positief Coachen heeft gezorgd voor een stevige basis bij sportaanbieders als het gaat over een positieve sportcultuur en veilig sportklimaat. Deze basis staat onder druk vanwege persoonswisselingen, veranderend beleid en een noodzakelijke focus op technische aspecten van sport (kader, aanbod). Voor een positieve sportcultuur is continue aandacht nodig.


Dit willen we op de lange termijn:

Alle sportaanbieders hebben een beleid op veilig sportklimaat en werken hier continue aan,  gefaciliteerd door een netwerk van inspiratie, ondersteuning en expertise. Vanuit dit netwerk worden sportaanbieders in hun ambities  ondersteund door professionals die samenwerking stimuleren en faciliteren en helpen bij de realisatie van ambities op sportief, sportgeneriek of technisch vlak. De sportaanbieders maken gebruik van goede en optimaal beschikbare
accommodaties die ondersteunend zijn aan de sporttechnische ambities en de mogelijkheid bieden om een positieve sportcultuur ten volste uit te dragen


De sportverenigingen dragen als volwaardig partner bij aan de totstandkoming en uitvoering van beleidsdoelstellingen die vanuit sport kunnen worden gerealiseerd.