Thema Van jongs af aan vaardig in bewegen

Onze ambitie:

Alle kinderen in Assen ontwikkelen van jongs af aan de competenties en kennis waardoor zij de motivatie en het vertrouwen krijgen om een leven lang te kunnen bewegen.


Wat zien we op dit moment in Assen:

Ondanks dat veel jeugd in de basisschoolleeftijd actief is binnen de sport, valt op dat de motorische ontwikkeling van jeugd steeds verder afneemt. Er is behoefte aan meer kwaliteit in het Bewegingsonderwijs en bij verenigingen. Mede door een afname van de bewustwording en prioriteitstelling met betrekking tot het belang van bewegen, ontbreekt binnen Assen een planmatige aanpak voor sport- en beweegstimulering, evenals een structuur die samenwerking en
afstemming tussen organisaties (kindcentra, verenigingen, zorgaanbieders, voortgezet en beroepsonderwijs, etc) bevordert of faciliteert. Er is veel kennis en expertise aanwezig, bijvoorbeeld binnen de vaksecties LO van basis- en voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs, die met regie veel beter benut kan worden.


Dit willen we op de lange termijn:

Door een actief voorlichtings- en beweegbeleid (doorlopende leerlijn), zowel binnen als buiten het onderwijs, zien ouders en jeugd het belang en plezier in van sport en bewegen. In een nauwe samenwerking stromen kinderen laagdrempelig vanuit het onderwijs in bij de sportverenigingen, die hun sport specifieke aanbod afstemmen op breed motorische scholing. Voor kinderen die moeite  ebben met bewegen of talentvol zijn, is een infrastructuur ingericht die ze extra mogelijkheden biedt om zich te ontwikkelen. Vanuit één visie werken onderwijs, verenigingen en andere betrokken organisaties aan een vaardige generatie.