Thema Topsport en evenementen

Onze ambitie:

Assen staat landelijk bekend als Assen Sportstad en inwoners zijn trots op ‘hun’ Sportstad Assen. Evenementen en topsporters inspireren Assenaren om te sporten en leveren een positieve bijdrage aan een gezond werk- een leefklimaat en aan city marketing in Assen.


Wat zien we op dit moment in Assen:

In de afgelopen jaren is topsport in Assen schaars geworden. In Assen heeft topsport nooit erg hoog op de agenda gestaan, maar opvallend is dat steeds meer Asser sporters/teams van het landelijk toneel zijn verdwenen. Topsporttalenten in Assen missen een topsportklimaat waarin ze ondersteund worden om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Hierdoor vertrekken veel toptalenten vroegtijdig naar andere steden en gebieden in Nederland, waarmee ook de zichtbaarheid van Assen binnen topsport en talentontwikkeling voortdurend verder afneemt. Dit lijkt een gevolg van het ontbreken van een visie op topsport en talentontwikkeling binnen Assen.


Ook op het gebied van (top)sportevenementen ontbreekt een visie en ondersteuningsnetwerk om structureel zichtbaar te zijn. De bestaande evenementen zoals de Dutch TT worden gewaardeerd door fans en inwoners, maar zijn beperkt in aantal en staan op zich. Evenementen die al jaren in Assen georganiseerd worden dreigen te verdwijnen, zoals KVT, Asser Beachweek en Olympic Moves). Regie en visie ontbreekt om echt impact te creëren, samenwerking te stimuleren en het bedrijfsleven in beweging te krijgen. Dit op lokaal, Nederland, Europees en wereld niveau. Er zijn veel sport faciliteiten in Assen, weinig voldoen echter aan de eisen van topsport.


Dit willen we op de lange termijn:

Er ligt een brede visie op topsport en evenementen, opgesteld door sportaanbieders, bedrijfsleven, City Marketing, onderwijs gemeente en provincie. Deze visie vormt de basis voor keuzes die bijdragen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat, een gezonde leefstijl (social return on investment), economische impact en de positionering van Assen op (inter-)nationaal niveau Topsporttalenten worden ondersteund in hun ontwikkeling door faciliteiten (onderwijs, accommodatie, organisatie) binnen Assen of door allianties met organisaties buiten de gemeente, vanuit een Asser visie. Talenten die de faciliteiten binnen Assen ontgroeid zijn, vliegen uit maar blijven connectie houden met ‘hun’ stad doordat ze zich betrokken en gewaardeerd voelen bij evenementen en promotionele activiteiten.
De Asser inwoners zijn trots op Sportstad Assen!