Thema Inclusief en toegankelijk

Onze ambitie:

Voor iedereen is er een aansprekend, inclusief en toegankelijk aanbod, ook voor mensen met afstand tot sport en bewegen vanwege fysieke, financiƫle of andere beperkingen.


Wat zien we op dit moment in Assen:

Mensen met een (lichte) beperking hebben moeite om passend sportaanbod te vinden. Er is onbekendheid ten opzichte van het bestaande aanbod en er zijn financiƫle drempels om hieraan deel te nemen. Aanbieders hebben moeite om tegen een kostendekkende prijs, dit passende sport- en beweegaanbod te organiseren.


Dit willen we op de lange termijn:

Wij willen onze ambitie gestalte geven vanuit het huidige denken over Positieve Gezondheid. Een Sport- en Beweegloket als scharnierpunt tussen vraag en aanbod, met voldoende kennis en expertise om inwoners en organisaties te kunnen voorlichten over de mogelijkheden om actief te zijn en om aanbieders te faciliteren en te ondersteunen. Dit loket heeft in kaart welke sport- en beweeg behoeften de doelgroepen hebben en welk sportaanbod beschikbaar is, om zodoende een passende match te kunnen maken. Aanbieders en ondersteuners vinden elkaar in een kennisnetwerk om ervaringen met elkaar uit te wisselen en samenwerkingen te stimuleren. Gezamenlijk wordt gezorgd voor een toegankelijk en betaalbaar aanbod.