Thema Duurzame sportinfrastructuur

Onze ambitie:

"Een sterke sportinfrastructuur, zowel qua ‘stenen’, middelen als organisatorisch, die vanuit kwaliteit en kwantiteit alle inwoners in Assen kan faciliteren om veilig en met plezier te sporten."


Wat zien we op dit moment in Assen:

Assen staat er op het gebied van sportinfrastructuur in principe goed voor: de hardware (stenen) is op orde en er zijn voldoende fte en middelen (software) beschikbaar om te voorzien in de sportbehoefte van de inwoners. Kijkend naar de wijze waarop deze infrastructuur wordt benut en ingezet dan zijn er voldoende verbeterpunten en kansen aan te wijzen, met name aan de organisatiekant (orgware).

‘De Sport’ in Assen wordt op dit moment gedragen door sterke verenigingen en de betrokkenheid van een groot aantal vrijwilligers. Deze inzet is, naast dat sporten gewoon leuk is en imago versterkend werkt, van grote betekenis voor de leefbaarheid in Assen. Bovendien kent Assen veel specialisten, die sport en beweging gebruiken om mensen gezonder te maken en meer deel te laten nemen in de samenleving


Dit willen we op de lange termijn:

Het ondersteunen van de bestaande sportinfrastructuur is de belangrijkste overheidsrol binnen sport. Daarnaast initieert, innoveert en verbindt de ‘sport-overheid’. Zij zorgt voor verbreding naar het onderwijs, naar ondernemers en naar andere domeinen als gezondheid en welzijn. Vanwege de belangrijke bijdrage die sport levert aan oa leefbaarheid, zetten ook andere ‘overheid gerelateerde’ medewerkers (welzijn, gezondheid, sociale teams) sport en bewegen in als middel om hun doelstellingen te bereiken. Sportmedewerkers hebben hun focus op sport en bewegen, maar kunnen indien gewenst medewerkers uit het maatschappelijk domein trainen op het inzetten van sport en bewegen of ondersteunen bij de ontwikkeling van sport-interventies als antwoord op de vragen van mensen. Veiligheid is hier ook een punt. Onder veilige sportinfrastructuur wordt hier de inrichting van sport- en beweegruimten bedoeld, zowel binnen de sportaccommodaties als op locaties in de openbare ruimte waar gesport wordt. Er is een onderscheid tussen fysieke veiligheid en positief sportklimaat (voorheen veilig sportklimaat). Dat laatste gaat meer over cultuur en gedrag, minder
over inrichting.


Belangrijk is dat we niet vergeten dat de samenleving altijd in ontwikkeling is. Demografische situaties veranderen, maar ook maatschappelijke trends hebben effect op de gewenste infrastructuur. Deze ontwikkelingen blijven we volgen in Sportstad Assen en jaarlijks wordt het uitvoeringsprogramma op actualiteit gecheckt.