Thema Assen, gezonde sportstad

Onze ambitie:

Een stad met een aantrekkelijk en goed ingerichte leefomgeving die een gezonde leefstijl bevordert.


Wat zien we op dit moment in Assen:

We zien dat in Assen, De Gezonde (Sport)stad, volop mogelijkheden zijn om gezond te kunnen leven. De leefomgeving biedt groenvoorzieningen, sportfaciliteiten en voorzieningen in de gezondheidszorg. Echter een visie en een werkwijze die de fysieke en sociale domeinen met elkaar verbindt lijkt te ontbreken. De co├Ârdinatie van (sport) activiteiten door bijvoorbeeld buurtsportwerkers is onvoldoende zichtbaar.


Dit willen we op de lange termijn:

Vanuit een brede visie wordt een gezonde leefstijl tot in de haarvaten van de Asser samenleving geïntegreerd. Onderwijs en sportaanbieders hebben invulling gegeven aan de doelstellingen vanuit het preventieakkoord gezondheid op het gebied van roken, alcoholgebruik en voeding. Alle scholen dragen sport en bewegen uit in hun beleid, inrichting en aanbod. Binnen het netwerk van zorg- en welzijnsaanbieders zijn de interventies voor een gezonde leefstijl bekend en worden ze actief ingezet.